Фото без описуВідповідно до розпорядження селищного голови від 09.06.2021 року № 306 внесено зміни до переліку документів для участі у конкурсі на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Ружинська центральна лікарня» Ружинської селищної ради, доповнивши його наступними пунктами:

- згоду на обробку персональних даних;

- копію (копії) документа (документів) про науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

 -конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

- довідку МВС про відсутність судимості;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами затвердженими МОЗ;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.