1.Довідка про фактичне місце проживання особи відмінне від місця реєстрації даної особи, видається на вимогу громадянина особисто при пред’явленні паспорта громадянина України.

2.Для видачі довідки громадянин надає наступні документи: – паспорт громадянина України із зазначенням місця реєстрації; – акт обстеження житлово-побутових умов, складений депутатом міської ради, в якому вказується інформація про фактичне місце проживання.

3.Для отримання довідки про фактичне місце проживання особи, яка померла, заявник подає наступні документи: – паспорт громадянина України із зазначенням місця реєстрації заявника; – акт обстеження житлово-побутових умов, складений депутатом міської ради, в якому вказується інформація про фактичне місце проживання померлого. -копія документу, що підтверджує родинні зв’язки між заявником та померлим.

4.Для отримання довідки необхідно подати документи в оригіналі або копії документів, засвідчені нотаріально. У разі відсутності повного пакету документів, довідка не видається.

Фото без опису