Фото без опису   Взяття на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Хоча варто зазначити, що Закон України “Про військовий обов’язок та військову службу” чітко НЕ ВКАЗУЄ, КОГО МАЮТЬ ПРИЗИВАТИ - ЧОЛОВІКІВ ЧИ ЖІНОК. І в Указі Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію» йдеться про призов всіх військовозобов'язаних, без уточнення статі. Тобто жінки, так само, як і чоловіки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану.

       В публікаціях часто можна побачити висловлювання авторів про те, що жінки, які мають дітей віком до 18 років, призову на військову службу через мобілізацію не підлягають і можуть бути призвані на військову службу лише за їх згоди і тільки за місцем проживання. До речі, в цих публікаціях не має посилань на конкретні норми права, якими врегульовано це питання.

      Повний перелік тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, є у статті 23 цього Закону.

Що стосується жінок з дітьми віком до 18 років, звертаю увагу на наступні приписи вище зазначеної статті Закону. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, а саме:

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (абз.4 ч.1 цієї статті);

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених ч.6 ст. 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (абз.12 ч.1 цієї статті).

В частині другій цієї статті визначено, що вказані категорії осіб, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

      Інших категорій осіб, а саме військовозобов’язаних жінок з дітьми віком до 18 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації Закон не містить.

      Отже, НЕ ДЛЯ ВСІХ військовозобов’язаних жінок, які мають дітей віком до 18 років, встановлена можливість висловлювати своє бажання стосовно їх призову на військову службу.

       Оскільки у законодавстві визначено лише поняття "військовозобов'язаний" та не передбачено будь-яких розмежувань за статтю, то жінки-військовозобов’язані мають такі ж обмеження, як і військовозобов’язані чоловіки. Це значить, що ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИМ ЖІНКАМ ЗАБОРОНЕНО ПОКИДАТИ КРАЇНУ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ, якщо його подовжать.

Це обмеження не стосується тих жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, повний перелік, яких визначено у вище згадуваній статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Фото без опису