Атестація педагогічних працівників Ружинської ТГ у 2021-2022 навчальному  році проводилась відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами).

          Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

          Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

           До 20 вересня 2021 року були створені атестаційні комісії у закладах освіти (комісії І рівня) та відділі освіти (комісія ІІ рівня). Атестаційні комісії І рівня атестували педагогів на відповідність займаній посаді та присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії»,  «спеціаліст першої категорії», та встановлення тарифних розрядів. Атестаційна комісія ІІ рівня атестувала на відповідність займаній посаді керівників закладів освіти та їх заступників, а педагогічних працівників шкіл на підтвердження чи присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «старший вчитель» та здійснювала атестацію педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, оскільки в них не створені атестаційні комісії.

         В цьому навчальному році відповідно до поданих списків закладів освіти, атестаційною комісією ІІ рівня було атестовано 44 педагогічних працівники. З них на відповідність займаній посаді було атестовано 5 директорів ЗЗСО,  4 заступника директора з навчально-виховної роботи  та  2 заступника директора з виховної роботи, 4 директора ЗДО та 1 фахівець ІРЦ.

          Окрім того було проатестовано 28 педагогів закладів загальної середньої та  дошкільної освіти. З них:

- підтверджено вищу категорію – 2 педагогам;

- присвоєно вищу категорію – 3 педагогам;

- підтверджено вищу категорію та педагогічне звання «старший учитель» – 5 педагогам;

- підтверджено вищу категорію та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» –  4 педагогам;

- підтверджено педагогічне звання «старший учитель»  –  1 педагогу;

- присвоєно вищу категорію та педагогічне звання «старший учитель» –  3 педагогам;

- присвоєно педагогічне звання «старший учитель» –  1 педагогу;

- підтверджено другу категорії –  1 педагогу;

- присвоєно 11 тарифний розряд – 3 педагогам;

- присвоєно 12 тарифний розряд –  1 педагогу;

- підтверджено 11 тарифний розряд – 4 педагогам.

          Атестаційними комісіями І рівня, які створені у закладах загальної середньої освіти, атестовано 31 педагог на відповідність займаній посаді.

Окрім того:

- присвоєно другу категорію – 2 педагогам;

- присвоєно першу категорію – 4 педагогам;

- підтверджено першу категорію – 3 педагогам;

- присвоєно 12 тарифний розряд – 2 педагогам;

- підтверджено 11 тарифний розряд – 3 педагогам;

- порушено клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти про присвоєння або підтвердження 19 педагогам вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання «старший учитель».         

          В  ході   атестації    відповідними  комісіями була проведена організаційна робота по підготовці і проведенню атестації, зокрема робота педагогів вивчалась і узагальнювалась наказами, заслуховувалась на педагогічних радах.

Враховуючи це, атестаційні комісії підвищували або підтверджували ту чи іншу кваліфікаційну категорію, педагогічні  звання.

          Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників і базувалась на принципах демократизму, гласності, колегіальності, всебічності.

Фото без опису