Загальний відділ Ружинської селищної ради є структурним підрозділом селищної ради. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Ружинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Ружинського селищного голови, Положенням про загальний відділ та іншими нормативно - правовими актами.

   Основними завданнями загального відділу є:

  • встановлення в Ружинській селищній раді єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в відділах та інших структурних підрозділах Ружинської селищної ради;
  • забезпечення реєстрацію усних, письмових та електронних звернень громадян;
  •  організація збереження документаційного фонду Ружинської селищної ради та користування ним.

    За 2021 рік зареєстровано та направлено у роботу за резолюціями керівництва 4088 документів, з них:

- Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Міністерства та їх структурні підрозділи – 166,

-розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації, Бердичівської райдержадмінітрації (копії) – 73,

-листи Житомирської обласної ради та Житомирської облдержадміністрації – 574,

- відділи та управління Житомирської облдержадміністрації – 749,

- правоохоронні та контролюючі органи – 239,

- установи та організації міста – 307,

- земельних – 576,

- освіта, наука, культура, охорона здоров’я – 757,

- будівництва, реконструкції, архітектурного планування та реклами –

257.

   Відповідно до вимог Інструкції з діловодства всі документи в день надходження опрацьовувалися загальним відділом: реєструвались, брались на контроль та відповідно до завдань керівництва переадресовувалися виконавцям для виконання, ознайомлення та використання в роботі.

    З 4088 документів, що надійшли до загального відділу, було взято на контроль 671, дані про результати виконання, взятих на контроль документів, подавались селищному голові на ознайомлення та візування.

   Протягом 2021 року було зареєстровано 36 запитів на доступ до публічної інформації. Всі запити опрацьовані своєчасно з дотриманням вимог та термінів чинного законодавства.

   За 2021 рік до Ружинської селищної ради надійшло 2546 звернень. На особистому прийомі селищного голови прийнято – 107 звернень. Всі питання, з якими звертались громадяни, були проаналізовані та поставлені на контроль для повного вирішення.

     Аналіз письмових звернень свідчить про те, що найбільше їх надійшло з питань:

-земельних відносин, сільського господарства та екології - 2239;

- юридичної та кадрової роботи - 902;

- соціального захисту населення-1495;

-житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та будівництва - 171;

- колективних звернень - 79.

   Видано 2698 довідок громадянам, які звернулись до Ружинської селищної ради.

   В 2021 році для подальшого зберігання та використання в роботі було сформовано 71 номенклатурну справу.

   В 2021 році неодноразово приймали участь у засіданні виконавчого комітету з питань діяльності загального відділу. Також протягом звітного періоду підготовлено та затверджено проекти рішень:

  • Про Положення про порядок розгляду звернень громадян в Ружинській селищній раді;
  • Про Положення про архівний підрозділ Ружинської селищної ради Житомирської області та її виконавчих органів;
  • Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» в Ружинській селищній раді;
  • Про Порядок роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Ружинська селищна  рада;
  • Про Погодження кандидатів на присвоєння звання: «Почесний громадянин Бердичівського району» (посмертно), котрі загинули під час виконання службового обов’язку в зоні Операції об’єднаних /АТО.
  • Про стан роботи з розгляду звернень громадян за 9 місяців.
  • Про стан роботи з розгляду звернень громадян за 2021 рік.

   На протязі звітного періоду прийняли участь у оперативних та розширених нарадах   при селищному голові з начальниками структурних підрозділів Ружинської селищної ради. За результатами яких підготовлено 35 протоколів, а також доручення по виконанню завдань, поставлених на нарадах.

  Виконували організаційні завдання щодо підготовки планів, проєктів розпоряджень селищного голови з основної діяльності та відносно відзначення пам’ятних дат, державних свят, нагороджень до професійних свят, Грамот та Подяк.

 

Начальник  загального відділу                                                                Юлія ФЕДОРОВИЧ

Фото без опису