Кооперативи – це один зі шляхів створення робочих місць у сільських громадах. Перехід від домашнього господарства до організованого масштабного кооперативу, де залученні десятки селян, дозволить також виготовляти продукцію із доданою вартістю, а це податки до бюджету громади.

Фото без опису

Ост тут деталі, як створити кооператив https://bit.ly/3mw2Uyr

Чому важливо створювати кооперативи? Тому що, сільськогосподарська кооперація як система сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів сприяє:

  • підвищенню рівня самозайнятості населення;
  • спільному використанню виробничої інфраструктури (елеваторів, складських приміщень), транспортних засобів, спеціальної техніки та обладнання, що знижує собівартість продукції та супутніх витрат;
  • впровадженню нових технологій, модернізації основних фондів та раціональному використанню наявних ресурсів;
  • збільшенню обсягів виробництва та рівня рентабельності.

#ULEAD #ULEADwithEurope