Пошук

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора Зарудинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Дата: 20.08.2021 15:41
Кількість переглядів: 354

Фото без опису
ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора Зарудинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Зарудинецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області.

 

Найменування і місцезнаходження закладу: Зарудинецької загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області (код ЄДРПОУ 22059749, юридична адреса: Житомирська обл., Ружинський р-н., с. Зарудинці, вул. Кооперативна, 70).

 

Кваліфікаційні вимоги: громадянин України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Найменування посади – директор Зарудинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області.

 

Умови оплати праці – надаються відділом освіти Ружинської селищної ради.

 

Претенденти особисто або уповноваженою особою (за довіреністю) зобов’язані подати:

1. заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2. автобіографію та/або резюме (за вибором претендента);

3. копію паспорта громадянина України;

4. копію документа про вищу освіту;

5. документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою – державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;

6. копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання;

7. довідку про відсутність судимості;

8. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9. мотиваційний лист, складений у довільній формі;

10. інші документи, які підтверджують професійні та/або моральні якості претендента (за бажанням).

 

Кінцевий строк подання документів  - 20 вересня 2021 року, до 18-00 год.

 

Дата проведення конкурсного відбору  - 11 жовтня 2021 року, 10-00 год.

Конкурсні випробування та їх тривалість - конкурсний відбір розділений на дві частини:

І. перша частина триває 60 хвилин та включає два конкурсних випробування:

1. перевірку знань законодавства у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування;

2. перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційних завдань за двома напрямками – знання законодавства і нормативних документів з питань загальної середньої освіти та з питань трудового законодавства;

ІІ. друга частина триває до 60 хвилин та включає публічну та відкриту презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти державною мовою.

 

Дата і час завершення терміну прийому заяв щодо включення до складу конкурсної Комісії – протягом 4 (чотирьох) робочих днів від дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Перелік документів для конкурсної Комісії:

1. депутати Засновника закладу освіти подають персональну заяву;

2. представники інституту громадянського суспільства включаються до Комісії на підставі заяви керівника (уповноваженого органу) інституту громадянського суспільства.

 

Місце прийому документів, ПІБ особи уповноваженої приймати документи для участі в конкурсі, номер телефону – відділ освіти Ружинської селищної ради, (смт. Ружин, вул. О.Бурди, 44), Лебеда Дар’я Юріївна

380-98-83-99-733

 

 

 

 

                                                     Зразок

Голові конкурсної комісії з проведення

конкурсу на посаду директора

Зарудинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області

___________________________________

___________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові голови конкурсної комісії)

__________________________________

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові претендента на участь у конкурсі)

_________________________________,

(дата народження претендента)

адреса:__________________________

_____________________________________

_____________________________________

тел. моб.: ________________________                   

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Зарудинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

У разі допуску до участі у конкурсному відборі на посаду керівника закладу освіти, інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мені шляхом телефонного дзвінка.

 

Додатки:

 

1. ___________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________________

9.____________________________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________________________________

 

"___" ____________ 2021 р.

_____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, __________________________________________________________________,

(____ ________ 19__ року народження, паспорт серія ___ №_________, виданий ___________________________________________________________ _________________________________________________________________), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах; використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

______ ______________20___ р.                             __________ (підпис)

 

 

 

 

 

 

Ружинській селищній раді Житомирській області

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

адреса:_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

тел. моб.: ________________________                   

 

ЗАЯВА

 

Я, ____________________________________________________________________________

надаю згоду на участь у роботі конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Зарудинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинської селищної ради Житомирської області.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

 

Додатки:

 

1. ___________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________ 

 

"___" ____________ 2021 р.

_____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)

 

 

                   

 

Графік проведення конкурсу
 

Дата

Подія

Строк відповідно до законодавства

Примітка

20 серпня 2021

Винесення наказу про оголошення конкурсу

п. 3 Положення

 

20 серпня 2021

Опублікування оголошення

 

 

26 серпня 2021

Рішення сесії про затвердження персонального складу конкурсної комісії

Не пізніше 24-го роб. дня від дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, п. 15 Положення

 

20 серпня 2021

Наказ відділу освіти про призначення фахівця з метою організаційного забезпечення роботи Комісії

Протягом 20 роб.днів від дати прийняття рішення про проведення конкурсу

 

20 вересня 2021

Останній день прийому документів

Протягом 18-21 р. днів, але не більше 30 к.д. від дати оприлюднення оголошення, п. 11 Положення

 

21 вересня 2021

10-00 год.

Перше засідання конкурсної комісії

 

 

 

1. ознайомлення з Положенням;

2. повідомлення кандидатів про допущення до участі у конкурсі;

3. повідомлення дати та часу ознайомлення із закладом

 

Засновник: 1.оприлюднює інформацію про перелік кандидатів, 2.дату та час ознайомлення кандидатів із закладом, трудовим колективом, представниками гром. Самоврядування

3. протокол засідання Комісії

01 жовтня 2021

Ознайомлення кандидатів із закладом, трудовим колективом, представниками гром. самоврядування

Не пізніше, ніж за 5 роб.днів до дати проведення частини конкурсного відбору

Повідомляє інформацію Засновнику

11 жовтня 2021

10-00 год

Конкурсний відбір

 

На 35-36 роб. день від дати прийняття рішення про проведення конкурсу

 

12 жовтня 2021

Засідання комісії, на якому визначається переможець конкурсу або прийняття рішення, що конкурс не відбувся

Протягом 2-ох роб.днів від дати проведення конкурсного відбору

1. Фахівець направляє рішення комісії про призначення переможця Засновнику, кандидатам (п.29)

2. До закінчення конкурсу розробляє форму контракту

 

Засновник оголошує результати конкурсу та протокол засідання Комісії

 

Засновник укладає контракт із переможцем конкурсу

Протягом 3-х роб.днів з дня оприлюднення  рішення про визначення переможця

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних