Пошук

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком на тер

Дата: 25.06.2021 12:24
Кількість переглядів: 586

На виконання  рішення виконавчого комітету Ружинської селищної ради від 27 квітня  2021 року №78 «Про  організаційні заходи щодо проведення конкурсу з  призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком», з метою забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства, здійснення їх належного утримання та ефективної експлуатації, оголошується конкурс щодо призначення управителів  багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – Ружинська селищна рада. (13601, Житомирська обл., смт Ружин, вул. Бірюкова, буд. 2)

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Цехмейструк Анатолій Іванович, начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, та будівництва,  тел. 0977601129.

 3. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»):

1) для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ;

2) засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

3) засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

4) засвідчена учасником конкурсу копія сертифікату щодо проходження атестації за професією «менеджер (управитель) багатоквартирного будинку (групи будинків)»;

5) засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

6) засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

7) засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

8) засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

9) засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

10) оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном;

11) оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

12) оригінал довідки учасника у довільній формі про фінансову спроможність чи  наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (в т.ч. - оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність коштів).

13) оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

14) засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

15) оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал;

16) обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо(здійснені у відповідності до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій»).

17) оригінал довідки учасника у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з врахуванням досвіду засновників та наданням копій підтверджуючих документів;

18) оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). 

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління (згідно з п.3 цієї конкурсної документації) з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» та Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об"єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України (Реєстраційний номер 7 від 31 січня 2017 року).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника - вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

1) Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, чи надсилається поштою конкурсній комісії, у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

2) Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 13501, Житомирська обл., смт Ружин, вул. Бірюкова, буд. 2, каб. 25.

3) Подача конкурсних пропозицій  проводиться протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення.

4) Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17:00 год 26 липня 2021 року.

5. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

1) Місце: великий зал адміністративного приміщення, 1 поверх, Житомирська обл., смт Ружин, вул. Бірюкова, буд. 2.

2) Дата та час:  проведення конкурсу з призначення управителя 27 липня 2021 року о 10:00 год.

 

6. Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком та періодичність надання:

 

Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території та майданчиків для сміттєзбірників;

Не менше 3 днів на тиждень


3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

Не менше  ніж 1 раз на рік


4) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 

- холодного водопостачання; 

- водовідведення; 

- зливової каналізації;

Щоденно, цілодобово


5) дератизація;

За необхідності


6) дезінсекція;

За необхідності


7) обслуговування димових та вентиляційних каналів; 

Не менше ніж 2 рази на рік 


8) технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

Щоденно, цілодобово


9) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

За необхідності

2

Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем центрального водопостачання, водовідведення,  зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

За необхідності


2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

За необхідності

3

Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів 

Постійно

4

Винагорода управителю.


 

7. Перелік об’єктів конкурсу (група будинків): 

1)  смт Ружин вул. Бурди 3А, 25,33,35,54,56, 82;

2) смт Ружин вул. Київська  35А,75,42,44,46,83,5;

3) смт Ружин вул. Бірюкова  17Б,17,69;

4) смт Ружин вул. Перших Комунарів  8Б,9;

5) смт Ружин вул. Нова, 59;

6) смт Ружин вул. Небесної Сотні  2,36,40,42,38;

7) смт Ружин вул. Стадіонна,1;

8) смт Ружин пров. Колгоспний,1,3;

9) с Топори вул. Загребельна, 4,6;

        10) с Топори вул. Больнична,  3,5;

        11) с Топори вул. Молодіжна,  5,7,8,9,12,13,14;

        12) с Топори вул. Ружинська,  15;

        13) с Зарудинці вул. Набережна, 2;

        14) с. Зарудинці вул.. Залізнична, 30,18а,35;

        15) с. Ягнятин вул. Центральна, 72,73;

        16) с. Білилівка вул. Лесі Українки, 5;

        17) с. Білилівка вул. Першотравнева, 3.

8. Критерії оцінки конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

Критерій

Бали

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі об’єкта конкурсу.

Максимальна кількість балів – 50 балів.

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків), окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку  розраховуються за формулою:

Бал(n учасника) = Цмін/Ц(n учасника)· 50.

Де: Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;

Цмін- найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропонованих учасниками, грн.;

Ц(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.

У зв’язку з тим, що кожен об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. Оскільки максимальна кількість балів під час оцінювання критерію, згідно з Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим Наказом Мінрегіонбуду від 13.06.2016 року №150, не повинна перевищувати 50 балів, здійснюється коригування отриманих учасниками балів по кожному будинку на питому вагу загальної площі цього будинку у за

гальній площі усіх будинків, що входять до одного об’єкту конкурсу.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється стан учасника конкурсу про наявність спеціалізованого транспорту і спеціалізованого обладнання, комп’ютерної техніки, адміністративних та виробничих приміщень, програмного забезпечення, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, групою будинків, що входять до переліку, на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, групою будинків, що входять до переліку, на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, та відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»)

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимальна кількість балів  – 10 балів.

Оцінюється наявність бухгалтерських та інших документів, що підтверджують в тому числі наявність фінансових ресурсів для забезпечення розрахунків за  надані послуги з управління багатоквартирним будинком (заробітна плата, податки, тощо),групі будинків, що входять до переліку, на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, у розмірі 50% від місячного нарахування протягом 1,5 місяця;

(з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимальна кількість балів – 20 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням: досвіду надання  учасниками послуг згідно з переліком складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у п. 3 цієї конкурсної документації, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу та досвіду засновників з урахуванням досвіду суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 70 балів. 

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.

Якщо в будь-який момент процедури проведення конкурсу співвласники багатоквартирного будинку створять об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або на зборах співвласників багатоквартирного будинку вирішать, що будинок буде на самоуправлінні, такий будинок автоматично виключається зі складу об’єкта конкурсу.

Повну інформацію щодо проведення конкурсу можна  знайти на сайті Ружинської селищної ради за адресою: https://ruzhynska-gromada.gov.ua/  в рубриці «Оголошення», та у відділі житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, та будівництва ( II поверх, каб.25).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних