Згідно Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» всі земельні ділянки, які знаходяться в користуванні фізичних або юридичних осіб повинні бути оформлені та сформовані згідно чинного законодавства.

Згідно із положеннями ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільним зайняттям земельної ділянки є будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Будь-які дії, направлені на фактичне використання земельної ділянки без оформлення права власності на земельну ділянку або права постійного користування чи права оренди земельної ділянки в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є самовільним заняттям земельної ділянки.

У ст. 182 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Лише наявність державної реєстрації створює презумцію законності права на нерухоме майно для правовласника. Без такої реєстрації відносини, пов’язані з обігом земельних ділянок в Україні, державою не визнаються і знаходяться поза межами правового регулювання.

Рекомендуємо всім землекористувачам оформити земельні ділянки, які знаходяться у користуванні та на яких розташоване нерухоме майно, згідно чинного законодавства.

Фото без опису