Електрична енергія

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: Ружинський дошкільний навчальний заклад № 3 «Казка» Ружинської селищної ради Житомирської області

1.2. місцезнаходження замовника: 13601, Житомирська обл., селище міського типу Ружин, вулиця Нова, будинок 24

1.3. ідентифікаційний код замовника: 25755739

1.4. категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону (п.3 ч.1 ст.2 Закону)

 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія «ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія»

3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 929838,00 грн. (дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 00 копійок)

4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2273

5. Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

6. Ідентифікатор  закупівлі: UA-2022-12-15-024730-a

7. Обсяги закупівлі електричної енергії: 143052 кВт/год

8. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017
№ 2019-VIII, Правилами роздрібногоринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії.

Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання - це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Замовнику Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Замовником. Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначення».

9. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

На сьогодні ціна на електричну енергію є досить нестабільною, динамічно змінною та залежить від ціни електричної енергії на Оптовому ринку, регульованих цін на послуги з передачі та розподілу, а тому визначити ціну на електричну енергію, яка була б реальною на період проведення закупівлі електричної енергії та залишалася сталою на весь період дії договору про закупівлю, є майже неможливим.

За інформацією НКРЕКП, з дати запровадження нового ринку електричної енергії для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники здійснюють закупівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту. Таким чином, ціна електричної енергії як товару формується залежно від сегменту ринку, на якому електропостачальник здійснює її закупівлю.

Згідно із частиною шостою статті 67 Закону № 2019 відповідно до правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку за результатами торгів оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

Оприлюднення результатів торгів на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку відповідно до Закону № 2019 забезпечує ДП “Оператор ринку” на своєму вебсайті (https: www.oree.com.ua)

Отже, для документального підтвердження ціни електричної енергії на ринку, сторони можуть використовувати інформацію з вищезазначеного сайту (відповідно до листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 3304-04/33869-06 від 14.08.2019 «Щодо зміни ціни у договорах постачання електричної енергії»).

Відповідно до «Аналізу роботи ринку «на добу наперед» та внутрішнього ринку за 17 днів грудня та листопада 2022 року» середньозважена ціна по ОЕС України збільшилась в порівнянні з листопадом на 16,45 % і становить 3316,24 грн./МВт.год.

Оскільки законодавцем не встановлений механізм (порядок) визначення ціни 1 кВт електричної енергії, то таке право надане електропостачальникам. Аналіз цінових пропозицій електропостачальників, наданих у процедурах закупівель, зводиться до того, що до вартості 1 кВт.год електроенергії включається:

Ціна РДН / ВДР — ціна в гривнях за 1 кВт*годину електричної енергії, яка відповідає середньозваженій ціні РДН  / ВДР ОЕС України;

Ціна передачі — ціна (тариф) на передачу електричної енергії в гривнях за 1 кВт*годину електричної енергії, яка встановлюється регулятором (НКРЕКП);

К — коефіцієнт націнки постачальника електричної енергії;

1,2 — числове значення ПДВ.

Ціна 1 кВт.год з ПДВ= (Ціна РДН / ВДР *ДРЦ*К+ Ціна передачі)*1,2 грн , де:

Ціна РДН / ВДР — ціна в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, яка відповідає середньозваженій ціні РДН / ВДР ОЕС України;

ДРЦ- прогнозована динаміка ціни – 20 % (враховуючи дані ДП «Оператор ринку» листопад, 17 днів грудня 2022 та неможливість передбачити динаміку цін на період проведення процедури закупівлі).

Ціна передачі — ціна (тариф) на передачу електричної енергії в гривнях за 1 кВт.год електричної енергії, встановлена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 2353 від 09.12.2020 р;

К — коефіцієнт націнки постачальника електричної енергії (10-20%);

1,2 — числове значення ПДВ.Фото без опису